PSİKOSOMATİK OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİ KONGRESİ

Değerli meslektaşlarım,

Sizleri 10-13 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Uluslararası Psikosomatik, Obstetrik ve Jinekoloji (International Conference on  Psychosomatic, Obstetrics and Gynecology) konferansına davet etmek istiyoruz. Konferans Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları Derneği (International Society for Research in Education and Science) tarafından organize edilmektedir.

Uluslararası Psikosomatik, Obstetrik ve Jinekoloji (International Conference on Psychosomatic, Obstetrics and Gynecology) konferansı yıllık olarak düzenli şekilde düzenlenmektedir. ICPOG, Gaziantep Üniversitesi, Istek Okulları, ISRES, Brainfit, She-Ra Academy tarafından desteklenmektedir.

Hakem süreci sonrasında İngilizce olarak gönderilen ve yayınlanmaya uygun görülen bütün makaleler The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences  (http://dergipark.gov.tr/epess), The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (https://dergipark.org.tr/tr/pub/epstem), ve Journal of Education in Science, Environment and Health (www.jeseh.net) dergilerinde yayınlanacaktır.

Konferansın amacı akademisyenleri, öğretmenleri, sağlık çalışanlarını, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, yöneticileri bir araya getirmek ve uluslararası bir ortamda psikosomatikobstetrik ve jinekoloji hakkında teorik ve deneysel çalışmaların sonuçlarını tartışmaktır. Sunumlardaki değerli katkılarınız bilimsel komite ve oturum başkanları tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunan sunumlar dergi, kitap bölümü ya da tam metin olarak yayınlanacaktır.

Konferansta aynı zamanda çevrimiçi (online) sunum seçeneğine de mevcuttur. Online sunum seçeneğini tercih eden katılımcıları kayıt sırasında konferans sayfasında virtual seçeneğini seçmelidir.

Meslektaşlarımızla uzmanlık ve deneyimlerimizi paylaşacağımız pozitif bir atmosfer oluşturmaktan mutluluk duymaktayız.

Kongre duyusuruna buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Tarih: 9.11.2020 12:26:29
Yazar: Op. Dr. Şule Kıray
Okunma: # 2234

Diğer Yazılar

Başa Dön
Open chat