• Anasayfa
  • TÜP BEBEK TEDAVİSİ - İNFERTİLİTE - KISIRLIK

TÜP BEBEK TEDAVİSİ - İNFERTİLİTE - KISIRLIK

12 AYLIK SÜRE İÇİNDE KORUNMASIZ İLİŞKİYE RAĞMEN GEBELİK OLMAMASIDIR.

Genel olarak 1 yıldan sonra değerlendirme başlamalı.

1 yıl kuralının geçerli olmadığı hastalar: bilinen veya şüpheli kötü semen parametresi olanlar, düzensiz

adet, bilinen veya şüpheli rahim, yumurtalık, karın zarı hastalık öyküsü, enfeksiyon hikayesi,

endometriosis hikayesi olanlar ve 35 yaş üstü hastalardır.

İnfertilite değerlendirmesinde çift birlikte değerlendirilir.

İnfertil çiftin ilk değerlendirmesinde, gebelikler, adet döneminin uzunluğu ve karekteri, cinsel ilişki

sıklığı, cinsel işlev bozukluğu olup olmadığı, infertilite süresi, önceki tedavileri ve sonuçları, aldığı tıbbi

tedaviler, sigara ve alkol kullanımı, troid hastalıkları, kasık ağrısı,cinsel ilişkide ağrı, memeden süt veya

sıvı gelmesi,tüylenme artışı sorgulanmalıdır.

Laboratuvar Değerlendirmesinde Hormon testleri, rahim ağzı kanser testi, Kan grubu, Kistik Fibrozis

taraması, Rubella, cinsel yolla bulaşan hastalık taraması (Chlamidya, Gonore), Sfiliz , Hepatit B,C, HIV

testleri yapılır.

Yaşam Biçimi ve Çevresel Faktörler değerlendirilir. Obezite, Sigara, Alkol,Kafein alımı, Stres, İlaçlar

sorgulanır

Kadın İnfertilitesi nedenleri

Yumurtlama bozuklukları (Ovulatuar Disfonksiyon)

Adet Düzeni tesbiti, Bazal şartlarda vücut sıcaklığı ölçümleri, ultrason ile folikul takibi

Serum Progesteron seviyesi

Progesteron beklenen adetten 1 hafta önce ölçülmeli.

Ovulatuar Prediktör Kitleri (LH Kitleri): Preovulatuar LH yükselmesini idrarda tesbit etmek için

kullanılır. Beklenen yükselmeden 2-3 gün önce günlük olarak ölçülmeye başlanır.

Rahimden kaynaklanan sorunlar (Uterin Faktörler)

Rahim içerisindeki anormallikler infertilite ve tekrarlayan gebelik kaybında önemli. Rahim

yapısındaki bozukluklar, rahim içi yapışıklıklar, myom, polip başlıca sorunlardır.

HSG: en önemli ve en sık kullanılan tetkiktir. Tüplerin değerlendirilmesinde de kullanılır.

Sonohisterografi (Salin sonografi)

Tanısal rahimiçi görüntüleme (Histeroskopi): rahim içerisini değerlendirmede altın standarttır.

Rahim içi polip ve myom ayırımında ve tedavisinde kullanılır.

Operatif Histeroskopi: Polip / Myom Rezeksiyonu için yapılır.

Tüpten kaynaklanan sorunlar (Tubal Faktör)

HSG, Laparoskopi ve Klamidya Antikor testi (CAT) ile değerlendirilir.

HSG: Tubal patolojilerin gösteriminde yararlı test. Distal tüp tıkanıklığında genelde doğru sonuç verir.

Proksimal tüp tıkanıklığında yalancı pozitiflik yüksektir.

Laparoskopi;

Yumurta deposunun değerlendirildiği testler (Ovarian Rezerv Testleri) Amaç kadının azalmış yumurta deposunu göstermektir. Kadın yaşı, hormon düzeyleri ( FSH,E2,İnhibin, Antimullerian Hormon Düzeyi AMH), Antral Follikül Sayısı, Ovarian Volüm, Önceki ART Cevabı, CC Stimülasyon Testi (CCCT, Clomifen Citrat Challenge Test), GAST(GnRH Agonist Stimülasyon Test), EFORT(Exogenous FSH Ovarian Reserve Test) FSH: adetin 2-4. Günleri bakılır. E2 ölçümü ile FSH birlikte değerlendirilir.

AMH: adet döngüsüyle değişkenlik göstermez, yaşla beraber düzeyi azalır, menapoza doğru düzey ölçülemez hale gelir Antral folikül sayısı: Adetin 2-4. Günü yumurta sayımı yapılır. Bu Testler Kimlerde Önemli ?? 35 yaş üstü, Over cerrahisi geçirenlerde, Sigara içenlerde, ailede erken menopoz hikayesi olanlarda, Açıklanamayan infertilite hikayesi olanlarda, Gonodotropinlere kötü yanıt verenlerde ERKEK İNFERTİLİTESİ İnfertilitenin %35 (%30-%40) sebebi erkekten kaynaklanır.

Semen analizi ile değerlendirilir. -Semende özel klinik testler ( ASA,-Sperm viabilite test, Sperm DNA fragmantasyon test) yapılabilir. Fizik muayene yapılmalıdır.

Muayenede Penis,Testis,Vaz ve epididim varlığı,Varikosel, Sekonder seks karekterleri, Rektal muayene yapılır. Laboratuvar : Hormonal değerlendirme: Semen parametreleri normalse endokrin bozukluk nadirdir.

Anormal semen parametreleri, Seksüel fonksiyon bozukluğu,Klinik bulgular varsa yapılır. USG Genetik tarama: Kistik fibrozis,Karyotip, Y kromozomu mikrodelesyonu bakılır.

Başa Dön
Open chat