• Anasayfa
  • AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTE

AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTE

Tüm infertilite nedenlerinin %15’ini açıklanamayan infertilite oluşturur. Günümüzdeki tanı ve tedavi gereçleriyle saptayabildiğimiz hiçbir sorunu olmayan hasta grubu budur.

 Sebebi bilinemeyen ya da açıklanamayan infertilite hastalarına farklı bir bakış açısını ise psikosomatik yaklaşımlarda buluruz. Psiko-somatik demek, ruhsal çatışmanın bedende hastalık belirtilerine yol açtığı durumları anlatmak için kullanılan bir tabirdir.

Açıklanamayan infertilite tanısı almış çiftlerde de psikosomatik bir yaklaşımla değerlendirmek  gerekir.

AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTENİN PSİKOSOMATİK AÇIKLAMASI

Burada da kadına ait, erkeğe ait ve bu ilişkiye ait sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Çiftin sorunlarına gerekli psikolojik tanı testlerini yaparak yaklaşıp uygun psikolojik terapi seçeneklerini seçerek sağaltım sağlanabilir. 

Bilinçdışı çatışma varlığında bu sorunlar çözülmeden gebelik elde etmek pek mümkün görünmemektedir.   Bilinçdışı sistem gebelik oluşmasını kabul etmediği ve reddettiği sürece bilinçli akıl çok istediğini söylese de savaşı bilinçdışı kazanmaktadır.

Erken dönem çocukluk yaşantısı, çocukluk dönemine ait travma kayıtları, anne babanın uygunsuz tutum ve davranışları bilinçdışı çatışmaya zemin hazırlamakta bu da farklı organlarda farklı duygusal tepkilere neden olmaktadır.

Herkesin çok yakından bildiği panik atak örneğinde olduğu gibi bilinçdışı uyaranlara beden hastalıkları taklit ederek cevap vermektedir.

İnfertilite sorunu yaşayan hastalarda da temel çatışmalara ulaşılıp bilinçdışı kayıtların ne demek istediği anlaşılınca soruna yönelik tedavi  gündeme gelebilmektedir.

Önemli olan güvenilir ellerde, bu alanda gerekli eğitimi almış kişilerin bilinçdışı çalışmayı yürütmesidir. 

Psikolojik tanı testleri, kişilik yapısının analizi, psikiatrik hastalık tanılarının dışlanması terapi yapacak kişinin sorumluluğundadır.  Bu nedenle psikoterapi, klinik psikoloji ve hipnoterapi eğitimi almış doktorlar bilinçdışına müdahalede bulunabilmektedir. 

Cerrahi tekniklerde olduğu gibi öncelikle hastaya zarar vermeden gerekli tıbbi bilinçdışı müdahalelerin yapılması söz konusudur.  Bu yaklaşıma da hipnofertilite denilmektedir.

Günümüzde artık açıklanamayan infertiliteyi hipnofertilite yöntemiyle açıklanabilir hale gelmiş bulunmaktayız.

Başa Dön
Open chat